Home Fejetony
2019
Chci si
stáhnout román
Podmínky Vyhodnocení
2019
Kontakt Naše
spisovatelky
Finále
2013 - 2019
Archív fejetonů
2013 - 2019

Finálový soutěžní příspěvek

Ročník: 2017, Kolo: finále, Téma: TV seriál

Prvorozená

Kateřina Horová, věk: 26 let

180
x přečten

Nalézáme se ve Starověkém Egyptě za 18. dynastie v Nové říši v letech 15O7-1459 př. n. l., v místě zvaném Théby, nejvíce prosperujícím městě tehdejšího Egypta mezi Karnakem a Luxorem sousedícím s Údolím králů a královen.

Nalézáme se ve Starověkém Egyptě za 18. dynastie v Nové říši v letech 15O7-1459 př. n. l., v místě zvaném Théby, nejvíce prosperujícím městě tehdejšího Egypta mezi Karnakem a Luxorem sousedícím s Údolím králů a královen. Díky své poloze je největším trhem v Egyptě - procházejí jím všechny karavany z Núbie. Je zde královský palác a neuvěřitelné množství staveb, obelisků tyčících se před pylony svatyní a také neuvěřitelný pohled na řeku Nil, v jehož vodách odplouvají a připlouvají lodě s malovanou přídí a dlouhými vesly zdobené posvátným okem. Podél se rozprostírá několik kilometrů dlouhých alejí, směřujících k chrámům složených z tisíce sfing s beraní hlavou.
Od uchvacujících monumentů dělí jen tenká čára vedoucí k lidem, normálním lidem žijícím v uličkách prosycených vůněmi, kteří se každý večer uchylují do svých skromných domků z mazaniny. Předměstí je zabrané bohatými Egypťany, kteří si staví domy s nádhernými zahradami, kde se oddávají vůni exotických rostlin, akácií a tamaryšků. Poblíž domů se nachází Amonův chrám - význačné místo pro obětiny a uctívání. Motá se zde různorodý dav a obzvlášť elegantní ženy v šatech z průhledné látky s čelenkou ve vlasech. Obchodníkům se velmi daří na místě mnoha křižovatek a místní si nestěžují - mají vše, po čem jen zatouží. Každý den Théby žijí a pulsují, není dne, kdy se rolníci nesnaží směnit své zboží, nebo si zruční akrobati nechají své triky pro sebe či se útlé prodavačky lotosových květů zdržují doma.
V okolí klidně podřimují palmové háje a obdělávaná panství. Pracují tady řemeslníci na plný úvazek v nekropolích, aby potěšili svého faraona Amenhotepa I., a jejich život se odvíjí v rytmu umírání ve městě. Starají se o mrtvá těla, o jejich zavinutí do obvazů. Nebo jsou tu balzamovači odloučeni od života živých, balancující na lodi boha Rea, poskytující věčné útočiště.
Postavy: Hatšepsut - dcera velkého Thutmose I. a velké královny Ahmose; nejvíce ji charakterizuje barva modrého inkoustu, značící neomezené hranice jejího srdce a hluboké myšlenky sahající za obzor; má nadhled a i přesto, že je žena, nechová se tak - krásná je, ale jemnost se ji vyhnula jako had smrti; má dlouhé černé vlasy
Thutmose I. - otec Thutmose II., Hatšepsut, Neferubity, Wadjmose a Amenmose; syn paní Senseneb, která byla pravděpodobně nižší manželkou krále Ahmose I., vydáván za syna Amenhotepa I., tudíž i za bratra svojí manželky Ahmose, aby získal královský titul a mohl se s ní oženit; je cílevědomý a chce změnit svůj život, rychle se učí a dokáže se dokonale přizpůsobit svému okolí
Ahmose - její jméno znamená „narozena z měsíce"; dcera Amenhotepa I. a údajná sestra Thutmose I.; má radostnou povahu, ve společnosti vystupuje jako galantní žena s vytříbeným vkusem a se smyslem pro krásu, mimo společnost podléhá melancholii
Amenmos - Thutmosův první syn, kterého porodila Mutnofret předtím, než se stal Thutmose I. králem; má velké ambice stát se vojenským velitelem, je zdatný a obratný, umí zacházet se zbraněmi, jako lev ovládá svůj řev
Wadjmose - syn Thutmose I. a jeho nižší manželky Mutnofret, poloviční bratr Hatšepsut a Neferubity, plnokrevný bratr Thutmose II. a Amenmose; narodil se před tím, než jeho otec usedl na trůn; je ušlechtilé obětavé povahy, má slabost pro ženy, má tvrdé rysy a velké laskavé medové oči
Neferubity - dcera Thutmose I. a Ahmose, poloviční sestra Thutmose II.,Wadjmose a Amenmose, plnokrevná sestra Hatšepsut; má krásnou bíle sametovou tvář bez poskvrny a stejně působí i charakterem, je bystrá a chytrá, umí zaujmout nejen svojí krásou, v této kombinaci se však skrývá třetí charakteristická vlastnost, která okolí děsí
Thutmose II. - syn Thutmose I. a Mutnofret, poloviční bratr Hatšepsut a Neferubity, plnokrevný bratr Amenmose a Wadjmose; jeví se jako inteligentní hoch, projevuje se rozumně a nikdy nepodléhá náhlým pudům a násilí, je mírný a hodný k ženám
Senenmut - architekt Hatšepsut; pohledný a pracovitý muž se střední postavou a velkými vizemi
Mutnofret - nižší manželka Thutmose I., půvabná hnědovláska, rozumná a trpělivá
Amenhotep I. - současný faraon; třetí syn Ahmose, který osvobodil Egypt od více, než stoleté nadvlády Hyksósů, a jeho manželky Ahmose-Nefertari; je spravedlivý a moudrý, převelice miluje svoji ženu Ahhotep II.
Ahhotep II. - manželka Amenhotepa I., má velké plány a cíle a dobrosrdečnou povahu, kterou vyvažuje občasnými výkyvy nálad

Prvorozená
Za teplého jasného odpoledne přišla Hatšepsut na svět. Měla kolem sebe své bratry Amenmose, Wadjmose, jež se na ni nemohli vynadívat. Velkýma jantarovýma očima si je prohlížela skrz naskrz a přemýšlela. „Kde je a proč tu je?" Dokonce se na ni přišel podívat i sám faraon Amenhotep I. - majestátní a impozantní vzhledem -, hned se jí zalíbil a usmála se na něho. Netušila, jak na faraona zapůsobila a obzvlášť na jeho manželku.
Amenhotep přišel v doprovodu své manželky Ahhotep II. S hřejivýma očima a vždy usměvavá, vzala malou Hatusu, jak ji pak často s oblibou říkávala, do náručí a velká Ahmose dcerušku bedlivě strážila pohledem. Neměla svou matku Ahhotep ráda - moc dobře věděla, že její jediný syn Amunemhat zemřel teprve ve dvou letech. Bála se, aby její potomstvo nepotkal stejný osud. V Egyptě a obzvlášť v královské rodině umírají děti často. Dávalo to za vinu svému otci a prokletému řádu, kterého se musí královský rod držet. Stejně dobře, ale věděla, že každý faraon sáhne po nižší manželce narozené povětšinou v otrokářské rodině, aby zplodil syna - následovníka. Nedávalo jí proto smysl, proč přivedla na svět holčičku, krásnou, přesto podle kodexu neschopnou vlády, když Thutmose není její opravdový bratr. To neznamenalo, že Hatšepsut nemá ráda - spatřila v ní záblesky nekonečna a neutuchající touhy po něčem velikém a nehmatatelném, jako když vás navštíví sám velký Amon-Re. I Thutmose si ji oblíbil a Amenhotep, zvaný po své korunovaci Džesekare, po první návštěvě odcházel podivně blažený, tedy až na jeho poněkud skleslou manželku.
Thutmose I. se z narození Hatšepsut radoval - byl rád, že jeho nejstarší syn Amenmose bude mít po boku tak majestátně působící ženu. Amenmose kvetl do třináctého roku života a jeho sen, že se stane vojenským velitelem svého otce, se naplnil. Každý den podnikal cesty za hranice Théb, jeho poslední cestu podnikl s otcem. Vydali se na jih Egypta k druhému kataraktu až do Núbie, kde potlačili rebelii a zavedli zde daň. Od té chvíle je v Thébách nezvykle více Núbiiců, kteří poslušně plní rozkazy. Chtěli se zde zdržet, když k nim dorazila zpráva od poslíčka, že se Thutmosovi narodila dcera. Nemohl jinak, než přijet. Bylo to přece jeho zatím jediné dítě pocházející z královské krve, protože jeho milovaná Ahmose je právoplatná nefalšovaná dcera samotného Amenhotepa I. a ten zase synem Ahmose I., příslušníka velkého královského rodu. Zatímco on je pouhý vojenský velitel, kterého Amenhotep I. vybral jako náhradu po svém zemřelém synovi. Měl Ahmose velmi rád, už tehdy když stála vedle svého otce a on odcházel na jednu z mnoha válečných výprav. Tyčila se hrdě k nebi, jakoby sám mocný Re byl nakloněn jejímu duchu a v té nezapomenutelné chvíli se mu podívala do očí. Samozřejmě Amenhotepovi nic neuniklo, a když se vrátil z výpravy, nabídl mu Ahmose za manželku. Nadšeně nabídku přijal. Doposud ale stále stojí v jeho stínu a i když Amenhotep pomalu slábne, začíná být nervózní z budoucnosti a zvlášť, zda někdy usedne na trůn - vypadá to, že koruna zvaná pšent s ochranným sokolem a kobrou, je k němu připoutána navždy.
Roky plynuly jako líně se valící proudy řeky Nilu, úroda rostla a Amenhotep nechal obnovit zavlažovací zařízení, začaly se zpracovávat a vyrábět kovové slitiny jako jsou měď, cín a bronz. Bohužel se k rostoucímu rozvoji Egypta připojila i smrt jako když zajde slunce za obzor a vybrala si Ahhotep II. Za pár let po velkých taženích skonal i sám „nesmrtelný" Amenhotep I. Stihl Thutmosovi předat své království a odkázat mu moudrá slova ohledně vlády a tajemství ženského srdce. Poslouchal jeho slova do posledního výdechu a slíbil, že se nechá vést moudrým a spravedlivým Re a nikdy nezpochybní ani nepokřiví jeho svátost. Zanedlouho se konal několika týdenní pohřeb. Byli povolání balzamovači a umělci. Umělci zhotovili nádhernou podobiznu podobající se spíše bohu a několik amfor, kam se uložili orgány. Ahmose povolala mladičkého architekta z proslulého Luxoru a dala mu na práci vyrobit sarkofág. Pochovali ho vedle manželky v královském pohřebišti na západním břehu řeky Nil nedaleko města Luxor, na okraji skalní kotliny. Nabalzamované tělo tak mohlo putovat do dalšího života a užívat si. Dokonce s ním pohřbili i jeho otroky, aby mu nadále sloužily.
Hatšepsut se ve svých osmi letech stala královskou princeznou. Do té doby se jako obyčejná Egypťanka učila číst a psát hieroglyfy, nyní však čelila mnohem větším povinnostem. Smutek vystřídala radost, jenže nevydržela dlouho, smrt jako nákaza si vzala další potomky královské rodiny - silného a nadějného Amenmose a opačně působícího Wadjmose. Thutmose s Ahmose čelili stejnému problému jako onehdy Amenhotep I. Ahmose propadla melancholii a uzavřela se do sebe. Nikoho nechtěla pouštět k sobě, ani svoji milovanou dceru Hatšepsut a Thutmose vůbec ne.
Jenomže Thutmose se nemohl zabývat Ahmosininým smutkem, musel vyřešit problém zvaný nástupce a to okamžitě. Zabloudil proto nerad ke svým nižším manželkám. Chodil od pokoje k pokoji a v každém se nezdržel ani minutu, až se zastavil před dveřmi Mutnofret - ženy, ke které občas chodil pro radu a která mu zplodila dva syny. Odešel a při západu slunce se vrátil a nepozorovaně vešel do jejího pokoje. Sdělil jí neodkladné obavy a ona ho chápavě pustila k sobě. Něžně ji objímal... Věděl, že pokud chce zplodit potomka, musí k němu vzplanout celým srdcem. Milovali se vášnivě do doby, kdy vyšlo slunce. Pak zanechal spokojenou Mutnofret v dřevěné posteli vystlané jemným husím peřím a odešel plnit vladařské povinnosti.

Hlas lidu - hlas boží. Jak se vám příspěvek líbil? Kolik % příspěvku udělíte?
10% - 20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%


freeSATcz

Satelitní televize bez kompromisů, zábava pro celou rodinu, více než 70 programů

Prémiový balíček HBO MaxPak

6 kanálů za super cenu

Home | Soutežní příspěvky | Chci si stáhnout román | Pravidla literární soutěže | Napsali nám | Vyhodnocení | Kontakt

© 2012 Global Publishing