Home Fejetony
2019
Chci si
stáhnout román
Podmínky Vyhodnocení
2019
Kontakt Naše
spisovatelky
Finále
2013 - 2019
Archív fejetonů
2013 - 2019

Archív - soutěžní příspěvek

Ročník: 2014, Kolo: podzimní, Téma: Kamarádky

Kdo jsi bez viny, hoď kamenem!

Pavlína Řehánková, věk: 39 let

Každý děláme chyby, každý se pleteme, každý občas šlápneme vedle, každý se v něčem ztrácíme, každý skrýváme svá citlivá místa...


„Mistře, co s ní? Máme ji pro její hřích ukamenovat?“ překřikují se učitelé Zákona a farizeové jeden přes druhého. Prstem ukazují na vyděšenou ženu, která nehybně leží v prachu cesty. Ježíš velmi dobře zná příběh této ženy – hříšnice, která později sehraje důležitou úlohu v jeho životě, bude s ním v nejkrizovějších okamžicích jeho života. Zadívá se směrem k obviňující straně. V jeho tváři nejsou výčitky, nýbrž soucit. Po chvíli vysloví: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí první!“ Tu se začnou jeden po druhém vytrácet. Na ulici zůstane jen Ježíš a ona žena. Pomáhá jí vstát se slovy: „Neodsoudili Tě? Ani já to neučiním. Jdi a už více nehřeš!“

Přesuneme se v čase o dva tisíce let – do naší současnosti. Jiné prostředí, jiní lidé, jiné situace. A přesto v tolika ohledech tak podobné tomuto biblickému výjevu! Jsem svědkem živé debaty o tom, kdo jaké chyby dělá, kdy nejčastěji je dělá a proč je dělá. Naprostá většina přítomných se shoduje v tvrzení, že jsme lidé chybující. Tu z našeho středu vystupuje člověk, který naprosto vážně tvrdí, že žádné zápory na sobě neshledává a chyby nedělá. S údivem na něj hledím a nevěřím svým uším. Legrace to určitě není, legrace vypadá jinak. Záhy se mi jako film přehraje řada dřívějších setkání právě s tímto člověkem. Až nyní si uvědomím, že vždy veškeré záporné věci, které mu někdo někdy vytýkal, od sebe odmrštil jako tenisový míček a vlastní chyby vždy přisuzoval někomu jinému. Vždy byl viníkem někdo jiný, nikdy ne on sám. Do úst se mi dere otázka, kterou nahlas nevyslovím: Hodil bys tím kamenem?

Nepřipustit si vlastní pochybení a lehkomyslně odsoudit druhého člověka je snadné. Máme dokonce vrozenou tendenci zavrhovat to, co není v souladu s naším obsahem vnímání, myšlení a jednání, co je některak jiné než „to naše“. Schází nám druhá tvář odvahy. Máme odvahu vůči druhým lidem, ale odvahu vůči sobě samému – ve smyslu podívat se sám na sebe a uvědomit si vlastní nedostatky – velmi často postrádáme. 

Je dobré se čas od času podívat na sebe s veškerou upřímností a přiznat si své nedokonalosti. Je dobré čas od času vyzkoušet svou sílu, protože tento čin není snadný a sílu rozhodně vyžaduje. Každý děláme chyby, každý na něčem „ujíždíme“, každý se v něčem „ztrácíme“ – někdo více, někdo méně. Nejednou také zavrhujeme přímo člověka a nikoli čin, jehož se dopustil!

Člověk, který si nepřipouští vlastní nedostatky a pochybení, bývá kritičtější ke svému okolí a má tendenci vidět chyby jenom na druhých, přisuzovat jim chyby své a dokonce druhé lidi i snadněji odsuzovat a zavrhovat. Říká se: Nikoho neodsuzuj, dokud jsi nepoznal úhel jeho pohledu! To, co zpravidla vidíme, je až výsledek něčeho. Vnímáme až sekundární (druhotné) jevy. Ty prvotní nám unikají. Uvedu příklad ze školního prostředí. Učitel ve škole zpravidla napomíná až toho, kdo na něco nějak reaguje, kdo se dejme tomu brání, a mnohdy nezkoumá, kdo reakci žáka, byť i nepřiměřenou, vyvolal. Je dobré mít na zřeteli, že člověka ke svému jednání něco vede, má své důvody, proč jedná právě tímto způsobem, a ne jej lehkomyslně kárat či přímo zavrhovat. Ne – ty jsi takový, protože jsi udělal to a to. Ale – ano, udělal jsi to a to, ale co tvůj postoj, tvou reakci vyvolalo, co tě k tomu vedlo? Každá příčina má svůj důsledek, ale platí to i obráceně. Každý důsledek má svou příčinu, své jádro. Co asi onu ženu vedlo k tomu, že se její život stal hříšným, že si vysloužila označení „ta špatná“, že se dostala až na okraj společnosti? Napadlo nás to někdy?

Je důležité umět přiznat sám sobě, že ne vše, co v životě děláme, je správné. Teprve až konkrétní věci pojmenujeme, spatříme je z jiného úhlu pohledu, ale především pak s nimi něco dokážeme udělat. Je něco jiného, když to negativní v sobě potlačím, vytěsním s odůvodněním, že už jsem prostě takový, nebo se k tomu negativnímu postavím čelem a řeknu si, že právě to či ono chci eliminovat, odbourat, bude-li to jen trochu možné. Lidská psychika je mocná – slyší na naše povely, taktéž vůle a úsilí věci usměrňovat či měnit. Jakmile si uvědomím své chyby, budu shovívavější a tolerantnější k chybám druhých lidí! Když tímto způsobem na sobě pracuji, zoceluji se a sílím. Nestávám se slabším vůči svému okolí, jak se mnohdy mylně domníváme!

Nikdo z nás není dokonalý. Když neházeli kameny po hříšnici učitelé Zákona a farizeové, tzn. elita tehdejšího židovského národa, mohli bychom si to dovolit my sami? Zkusme se vžít do této situace. Kdo z nás by tam onu ženu, která byla přistižena při cizoložství a podle tehdejších zákonů si zasluhovala trest smrti, nenechal ležet v prachu cesty? Kdo z nás by lehkomyslně nešel bez povšimnutí dál? Kdo z nás by ji neodsoudil? Kdo z nás by ji opodál nepomlouval? Kdo z nás by se na ni nedíval s opovržením? Kdo z nás by jí odpustil? Kdo z nás by se k ní neobrátil zády? Kdo z nás by jí dal šanci začít znovu?


  


freeSATcz

Satelitní televize bez kompromisů, zábava pro celou rodinu, více než 70 programů

Prémiový balíček HBO MaxPak

6 kanálů za super cenu

Právě probíhá jarní kolo soutěže! Ročník 2019, 1.4. až 30.6.

Další nejnovější soutěžní fejetony čekající na Vaše hlasy!

Téma: Rodina

Mateřství, aneb když už jste v „tom“, tak vám nepomůže už ani Bůh.

Beata Mareke, věk: 36 let

Přečíst

Krutá a upřímná realita, toho, co vám nikdo neřekne a nikdo vás na to nepřipraví, aneb 25 plus 11 kg neskutečné lásky

...

Téma: Rodina

Zase ti důchodci ...

Dana Beňaková, věk: 60 let

Přečíst

Již několik let převládá ve společnosti názor, že právě důchodci jsou přičnou všeho toho "zla" ve společnosti, že jsou to právě oni, kdo nám...

... všechny soutěžní fejetony

Home | Soutežní příspěvky | Chci si stáhnout román | Pravidla literární soutěže | Napsali nám | Vyhodnocení | Kontakt

© 2012 Global Publishing