Home Fejetony
2019
Chci si
stáhnout román
Podmínky Vyhodnocení
2019
Kontakt Naše
spisovatelky
Finále
2013 - 2019
Archív fejetonů
2013 - 2019

Archív - soutěžní příspěvek

Ročník: 2015, Kolo: zimní, Téma: Erotika

Přepadení

Eva Krupiaková, věk: 44 let

Již jste zaznamenali v parcích , nebo na jiných místech výstražné cedule : " Pozor! Oblast se zvýšeným počtem maniaků! "?Jelikož dnešní neklidná doba plodí nejrůznější zvrhlíky všeho druhu, bylo by na místě varovati počestné dívky a ženy před nimi. Tito muži nízkých mravů nechají se poháněti chtíčem, nezastavíc se před ničím. Mohou číhati všude, zvláště pak na odlehlých místech, kde chopíce se příležitosti neváhají zneuctíti nevinnou oběť. Nebezpečí toto není radno podceniti, je mnoho takových doložených případů. A proto poučiti se, jak v dané situaci se zachovati je zcela příhodno. Proto, jde-li nevinná panna či počestná žena kupříkladu do našich lesů nasbírati sobě lesních plodů, ať (je-li to jen trochu možné) jde v doprovodu početné skupiny. Tím snižuje rizika napadení, neboť jak známo, tito oplzlý agresoři jsou ve své podstatě bázlivá stvoření. 

Jde-li však o statečnou českou ženu či dívku, která raději podstoupí toto riziko, než by plašila i ostatní zvěř ve volné přírodě skupinovým zpěvem a hlaholem, nechť se řídí těmito instrukcemi. Lze očekávati, že násilník, pokud je přítomen, bude se skrývati v houští, či sledovat oběť zpoza stromu, vyčkávajíce nejpříhodnějšího okamžiku k zahájení útoku. Proto není radno se při sběru hluboce předkláněti, či po kolenou lézti. Agresor by mohl zaútočiti nečekaně a přímo, vidouc na dosah svůj cíl. Je ale také možno, že u zvláště korpulentních dam by došlo k účinku opačnému. A to, že vyděšen velikostí pozadí jejího, byl by zmaten. Mohl by nabýti dojmu, že v hustém lese sešel z cesty a že se před ním náhle vynořila stavba monumentálních rozměrů, o kteréž neměl ve své mapě či kapesní příručce záznamů. Takto zcela dezorientován, mohl by na svůj dřívější úmysl zcela zapomenout, snažíc se pouze nalézti správný směr ke zpáteční cestě z lesa. Tím bychom ho odkázaly do patřičných míst a místa pro něj nepatřičná bychom sobě bez poskvrny uchránily. O velikosti pozadí, jež by bylo schopno takto zaplašiti chlípníka, bychom mohli spekulovati a dlouze se příti. 

Pro dohady takového druhu zde ovšem není místa. Popíšeme zde raději situaci, kdy nás padouch rozvášněný pohledem na nás atakoval. Nyní je mou povinností varovati před čtením příštích řádků dívky a ženy více útlocitné. Popsané skutečnosti mohly by natrvalo v nich zanechati stopy. Buzení ze spaní se zcela oroseným čelem, zmítání pod noční můrou-mohlo by se naplniti. Nuže, došlo-li ke střetu, mějte na paměti, že násilník nejenže je ozbrojen a odhodlán svou zbraň použíti, ale také s ní do vás vniknouti. Což je také od počátku jeho hlavním úmyslem. Netřeba se o této zbrani zde rozepisovati. A to ze dvou důvodů. Vdané ženy o této zbrani vědí a ostatním chtíc uchrániti jejich nevinnost nebudu zde popisovati více. Jsou ale i tací, kteří svou zbraň „pouze“ vystavují, či před zraky vašimi s ní manipulují.                                                                                                                                   

V každém případě je přísně zakázáno:

1. Použíti proti neřádovi zbraň mohutnější, ostřejší či onako účinnější, nežli jest ta jeho.

2. Pořizovati fotografickou či filmovou dokumentaci aktu za účelem jejího dalšího šíření, kopírování či zveřejňování.

3. Obnaženému útočníkovi se jakkoli pošklebovati, posmívati či jinak ho zesměšňovati, neb by mohl býti citově raněn a to pokládá se za nehumánní, neboť je urážena jeho lidská důstojnost.

4. Hovadem ho nazývati či jakýchkoliv urážek používati z důvodu stejného, viz. bodu předešlého . 

Jest do budoucna možno, že budou schváleny a následně v lese vyvěšeny vyhlášky pro snazší orientaci v dané situaci. Tím by se vše značně zjednodušilo. Pokud bude zlořád dopaden, hrozí mu až veřejně prospěšné práce. Pracovati na veřejnosti jest pro něj ze záhadných důvodů větší potupou, nežli na veřejnosti obnažovati svůj oud. Vám však, za přestoupení bodu 1 - 4 hrozí jistě soudní tahanice. Proto doporučuje se jediné. Neotáleti příliš (například hořekováním nad rozsypanými plody z košíčku, který jsme v úleku upustily), nýbrž duchapřítomně využít své fyzické zdatnosti k rychlému ústupu. Běžíc, nedoporučuje se kochati krajinou či se jinak rozptylovati.  Po celou dobu mějme na zřeteli jediné. A to, že v cíli na nás čekají vavříny bezúhonnosti. 


 


freeSATcz

Satelitní televize bez kompromisů, zábava pro celou rodinu, více než 70 programů

Prémiový balíček HBO MaxPak

6 kanálů za super cenu

Právě probíhá jarní kolo soutěže! Ročník 2019, 1.4. až 30.6.

Další nejnovější soutěžní fejetony čekající na Vaše hlasy!

Téma: Rodina

Když člověk zestárne

Jana Kořánová, věk: 71 let

Přečíst

Jak to v nevěřících rodinách dnes vypadá. Jak kariéra vládne nad citem a úctou! A jak tím pádem přibývá nemocí...

Téma: Rodina

Křtiny

Martina Peřestá, věk: 32 let

Přečíst

Někdy nám život nadělí spoustu neočekávaných nebo i "očekávaných" situací. Někdy se jim dá zasmát, ale někdy jsou spíše...

Téma: Erotika

Noční představy

Martina Peřestá, věk: 32 let

Přečíst

Noční představy moje nebo všech žen? Většina z nás občas přemýšlí, čím oživit dosavadní vztah nebo manželství. Nabízí...

... všechny soutěžní fejetony

Home | Soutežní příspěvky | Chci si stáhnout román | Pravidla literární soutěže | Napsali nám | Vyhodnocení | Kontakt

© 2012 Global Publishing