Home Fejetony
2019
Chci si
stáhnout román
Podmínky Vyhodnocení
2019
Kontakt Naše
spisovatelky
Finále
2013 - 2019
Archív fejetonů
2013 - 2019

Archív - soutěžní příspěvek

Ročník: 2014, Kolo: letní, Téma: Rodina

Blíží se konec časů ostrých loktů?

Pavlína Řehánková, věk: 39 let

Soudobá konzumní společnost nám nekompromisně servíruje jistý prototyp života. Prototyp, který s sebou přináší odcizení se druhým lidem, ale i sobě samému. Co s tím?

 

Postmoderní doba, ve které žijeme, se vyznačuje jistým typem společnosti, pro niž se vžil termín konzumní. Ta v sobě nese specifický druh morálky, jejímiž charakteristickými znaky jsou ostré lokty, preference známostí a vzájemné kupování se. Když se nad tím hlouběji zamyslíme, může nám připadat, že jde o koloběh, z něhož není úniku. Jakoby člověk byl tlačen a poháněn tím, co jej obklopuje, a on chtě nechtě se musel přizpůsobit. A přitom z onoho bludného kruhu lze uniknout docela jednoduše. Jde jen o to, aby člověk chtěl a měl dostatek síly i odvahy nejen vystoupit z davu. 

Jsou lidé, kterým tento systém vyhovuje, neboť jsou přesvědčeni o tom, že jinak by „neprorazili“, ničeho nedosáhli. Ale naštěstí přibývá těch, kteří se v něm začínají cítit těsně, možná i dusit! Není pochyb o tom, že princip prosazování sebe sama a svých cílů formou ostrých loktů převažuje. Ovšem na druhé straně je dobré vnímat, jako by se v našem podvědomí probouzela touha po něčem čistém, upřímném, nezkaženém, neziskuchtivém. Touha, která vyvěrá z přesycenosti tím vším, co tato doba nabízí, nebo nenacházením pevného místa v této společnosti. Jakoby řada lidí už byla unavena z věčného hlídání si zad, protože mít ostré lokty, tvrdě prosazovat svou, vyžadovat, aby se nás ostatní báli, a přitom si nehlídat vlastní záda, to nelze! A také vyplývá na povrch otázka svědomí. Mnozí ho kdysi začali přehlížet, potlačovat. Museli, protože svědomí se v pospolitosti tohoto charakteru zkrátka nenosí. A dnes, když jsme se již mnohého nabažili, mnohé jsme okusili a zjistili, že nechutná tak, jak bychom si přáli, se musíme ptát: „Že by nám ten niterný přítel - svědomí, který vždy dá najevo, když něco neděláme správně, konečně začal chybět?“

Položme si upřímně otázky: „Co mi dopřává klidu, co mne uspokojuje a naplňuje? To, že někomu naháním strach? To, že se deru hlava nehlava, sice jsem něčeho dosáhl, někam jsem se dostal, ale za cenu toho, že (ohlédnu-li se zpátky) někdo kvůli tomu trpí, někoho jsem zklamal, ponížil, možná i svým způsobem zničil? To, že jsem za sebou nechal zlámané mosty či spálenou zemi? Vyhovuje mi balancovat na hraně lidské slušnosti, morálky, etiky a vlastního svědomí?“ „Nechci, ale musím. Dnešní uspěchaná a v mnohém krutá doba to vyžaduje!“ řekl mi jednou kdosi. NE - mohla by znít odpověď - nemusíš se vůbec přizpůsobovat tomu, co určuje trend! Možná to v životě budeš mít o něco nebo o mnoho těžší, ale zato budeš vědět, co je to spokojenost, psychická pohoda, prostá a nestrojená radost, budeš mít okolo sebe lidi, kteří rádi stráví čas s tebou, budou vyhledávat tvou přítomnost, ne proto, aby tím pro sebe něco získali, ale proto, že jim s tebou bude dobře! Ono se říká: „Jen proto, že máš kopyta, nemusíš následovat stádo!“ A také je pravdou, že pokud si nedokážeme získat úctu a respekt přirozenou cestou, začneme si dopomáhat různými podpůrnými berličkami. A ostré lokty, vyznačující se introvertním přístupem, egoismem, nekompromisností, drzostí i agresivitou, k nim nerozlučně patří.

Často slýcháváme: „Ty děti a mládež dneska, to je hrůza!“ Možná ano. Jenomže nemůžeme být tak nespravedliví, dávat ruce pryč a slepě poukazovat na to, že mladá generace je špatná, když v takovém prostředí vyrůstá! Mladá generace je zkrátka taková, jakou ji vychováváme! Nejzákladnější prvky dítě fixuje do čtyř let věku. A na tento primární základ se nabalují prvky další. Dítě napodobuje. Podvědomě přebírá model jednání, chování a životního stylu od dospělých, s nimiž žije v bezprostřední blízkosti. Poté ho ještě formují jiné faktory, jako jsou škola, učitelé a kamarádi, ale zdravý základ vytváří právě rodina. Pod vlivem svých rodičů vyrůstají, rodiče jim slouží jako vzor a modelují jejich pohled na svět. Proto to, jací z dětí jednou budou dospělí, záleží jen a jen na nás! Máme jedinečnou příležitost, ale i nesmírnou moc tvořit i ničit. Pokud dítě od nás uslyší - „Starej se především sám o sebe, na nikoho se neohlížej, musíš se umět rvát...“ - bude se rvát, nebude vědět, co je to empatie a vcítit se do druhého člověka mu bude naprosto cizí. A jednou na to všechno můžeme doplatit i my sami! Pokud uslyší - „Chovej se morálně, buď vstřícný, pomáhej, odpouštěj, podávej ruku na usmíření, všímej si potřeb druhých...“ - bude projevovat úctu a lásku k sobě i k ostatním lidem. Protože to, co do dítěte vštěpíme, se nám jednou vrátí!

Proto chtějme dětem ukázat, že existuje i jiný prototyp života, než jenom ten, který nám servíruje prostřednictvím masmédií soudobá konzumní společnost, která je naprogramována výhradně na uspokojování vlastních potřeb! Chtějme dětem ukázat, že existují i potřeby druhých! Chtějme jim ukázat, že to, na čem opravdu záleží, najdou někde úplně jinde a také to, že morální a etické principy stále platí a neztratily na své důležitosti, ani nepozměnily svůj obsah! A hlavně nezapomeňme dodat, že kromě loktů mají také srdce, a že být dobrým člověkem není utopickou vizí, ale hodnotnou pečetí, která nikdy neztratí na své ceně!  


 


freeSATcz

Satelitní televize bez kompromisů, zábava pro celou rodinu, více než 70 programů

Prémiový balíček HBO MaxPak

6 kanálů za super cenu

Právě probíhá jarní kolo soutěže! Ročník 2019, 1.4. až 30.6.

Další nejnovější soutěžní fejetony čekající na Vaše hlasy!

Téma: Rodina

Mateřství, aneb když už jste v „tom“, tak vám nepomůže už ani Bůh.

Beata Mareke, věk: 36 let

Přečíst

Krutá a upřímná realita, toho, co vám nikdo neřekne a nikdo vás na to nepřipraví, aneb 25 plus 11 kg neskutečné lásky

...

Téma: Rodina

Zase ti důchodci ...

Dana Beňaková, věk: 60 let

Přečíst

Již několik let převládá ve společnosti názor, že právě důchodci jsou přičnou všeho toho "zla" ve společnosti, že jsou to právě oni, kdo nám...

... všechny soutěžní fejetony

Home | Soutežní příspěvky | Chci si stáhnout román | Pravidla literární soutěže | Napsali nám | Vyhodnocení | Kontakt

© 2012 Global Publishing